ReaX LAB ReaX LAB

NOVE OBJAVE

O NAMA

ReaX LAB je tvrtka za prodaju, konzultacije, instalaciju, servis i validaciju laboratorijske opreme. Čine je ljudi sa više od dvadeset godina iskustva u istraživačkim i razvojnim laboratorijima kao i kontroli kvalitete u različitim industrijama u Hrvatskoj i većini zemalja Europe. Smatramo da kvaliteta laboratorijske analize ne ovisi samo o cijeni već o skupu mnoštva drugih elemenata koje mi možemo pružiti poput: educiranosti operatora, ciljanog i adekvatnog izbora laboratorijske opreme, njenog pravilnog korištenja, validacije, te odgovarajućeg i redovitog servisiranja. Želimo našim predanim i kvalitetnim radom postati sinonim za distribuciju i servis laboratorijske opreme u Hrvatskoj i regiji.

  • Prodaja

  • Konzultacije

  • Instalacija

  • Servis

  • Validacija

  • Održavanje

KONTAKT

PRODAJA
LEJLA JURANIĆ

SERVIS
ZVONIMIR KODBA

ReaX LAB d.o.o. za popravak i održavanje laboratorijske opreme i savjetovanje
Telefon:  +38512017560
E-mail: info@reaxlab.hr
Ured: Avenija Dubrovnik 15, Zagrebački velesajam, Paviljon 12, 10020 Zagreb
U okviru Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. korisnik potpore Grada Zagreba

Registriran kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081155312, MB: 4876431,
OIB/EORI/PDV ID: 99245324565
Temeljni kapital: 20.000,00 kn podmiren u cijelosti
Direktori: Lejla Juranić i Zvonimir Kodba
Adresa: Avenija Dubrovnik 15, Zagrebački velesajam, Paviljon 12, 10020 Zagreb

Žiro račun: Zagrebačka Banka d.d.,
IBAN: HR4723600001102672438
SWIFT: ZABAHR2X